GIỚI THIỆU

Hunter Douglas là Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực mành màn và sản phẩm kiến trúc. Thành lập vào năm 1919 bởi Henry H. Sonnenberg, Hunter Douglas hiện có mạng lưới hơn 131 công ty con hoạt động tại 100 quốc gia, với 22.500 công nhân viên trên toàn thế giới. Hunter Douglas Việt Nam được thành lập năm 1996. Công ty có cơ sở sản xuất tại khu Công nghiệp Sóng Thần 3, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương và văn phòng giao dịch ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Phnom Penh, Cambodia. Chúng tôi cung cấp những giải pháp tổng thể về lam chắn nắng, trần kim loại, tấm ốp mặt dựng, vật liệu đa ứng dụng và mành màn cao cấp.
                                                                                                                                                  

 

 In