EXHIBITION CENTER OF ZHUHAI GAOLAN HARBOR

Ngành : Culture

Địa điểm :

Kiến trúc sư/Thiết kế : Zhuhai Huafa Design Institute

Đơn Xin : Facades

Năm : 2013

Khối lượng : 1,800 sqm

Sản phẩm sử dụng :


In