Các hạng mục

Tìm kiếm nâng cao

Dự áN

Second Penang Bridge Toll Plaza and Administration Building
2014 SECOND PENANG BRIDGE TOLL PLAZA AND ADMINISTRATION BUILDING
Kai Tak Cruise Terminal
2013 KAI TAK CRUISE TERMINAL
Ngurah Rai International Airport Bali
2013 NGURAH RAI INTERNATIONAL AIRPORT BALI
Vattanac Capital, Phnom Penh
2013 VATTANAC CAPITAL, PHNOM PENH
Private House, Manila
2013 PRIVATE HOUSE, MANILA
Singapore American School Gymnasium
2013 SINGAPORE AMERICAN SCHOOL GYMNASIUM
Exhibition Center of Zhuhai Gaolan Harbor
2013 EXHIBITION CENTER OF ZHUHAI GAOLAN HARBOR
Hefei Cigarette Factory
2013 HEFEI CIGARETTE FACTORY
T2 of Guiyang Longdongbao Airport
2013 T2 OF GUIYANG LONGDONGBAO AIRPORT
In